etkinlikizi.org (Yeniden Eskiye)

Mimarlıkta Yer

Yaşamla birlikte var olan “yer” kavramı üzerine farklı disiplinlerde çok...

Mimarlıkta Çeviri

Konuşmayı öğrendiğimizde çevirmeyi öğrenmişizdir” (Octavia Paz, 1992) Paul Ricoeur’a...

Çalgı Toplulukları

Müzik tarihini incelediğimizde dünya kültürleri günümüze onlarca çalgı bırakmış olup...

Alıkonan Su

Yerkürenin gerek altında gerekse de üstünde bulunan tüm su kaynakları bir döngü halinde...

Annelik ve Psikanaliz

Dünyayla ilk ilişki ağız yoluyla başlar. Bu ilişki annenin memesi üzerinden gerçekleşir...

Kadın Caz Vokaller

Afrikalılar Amerika’ya zorla götürülürken yanlarına hiç bir şey almalarına izin...

Kadın Caz Vokaller

Afrikalılar Amerika’ya zorla götürülürken yanlarına hiç bir şey almalarına izin...