Hakkımızda
        Etkinlikizi.org, bir kültürel etkinlikler platformudur.

        Platformun amacı, İzmit merkez olmak üzere Kocaeli’nde kültür alanında faaliyet gösteren ödeneksiz ve/veya yarı ödenekli kurumların, toplulukların ve girişimlerin üretim ve etkinliklerinin kitlelerle buluşmasını sağlamak; kültür üreticilerini bir araya getiren, kitlesel katılıma açık etkinlikler düzenlemektir. Platformun düzenlediği etkinlikler, ücretli ya da ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.


    Bu yüzden;
        Etkinlikizi.org paydaşlarıyla birlikte öngörülebilir ve şeffaf haftalık/aylık programlar yayımlayacaktır.
        Etkinlikizi.org paydaşlarıyla birlikte sürekli ve kitlesel katılıma açık dinamik bir yapılanma içinde olacaktır.
        Etkinlikizi.org paydaşlarıyla birlikte toplumsal, kurumsal ve bireysel enerjileri korumak ve geliştirmek için kolektif aklı geliştirecektir.
        Etkinlikizi.org paydaşlarıyla birlikte uygulanabilir ve yeni kültürel dinamikleri teşvik eder bir kültür politikası takip edecektir.
        Etkinlikizi.org paydaşlarıyla birlikte bağımsız kültür kurumları ve inisiyatifleri için; sanat merkezleri, sergi salonları, açık hava sergi ve performansları, edebiyat kulüpleri, okuma grupları, yazı atölyeleri, sinema, psikoloji, gezi grupları gibi oluşumlar yaratmakta teşvik edici olacaktır.
Sıkça Sorulan Sorular

        Etkinlikizi.org Kültürel Etkinlikler Platformu neden kuruldu?


        İzmit’in son on yılda nüfusu %20 arttı! (306 binden 363 bine ulaştı). Bu yüzden bu platform Gölcük Depremi’yle başlayan ve şimdilerde şehri tanınmaz hale getiren «dokusal değişime» kültür sanat platformları perspektifinden müdahil olabilmek için kuruldu. İzmit’teki cografi ve ekonomik ayrışmanın kültürel etkileşimi niteliksiz ve niceliksiz kıldı. Bu yüzden bu platform söz konusu gidişata daha fazla izin vermemek veya azaltabilmek adına, toplumsal ve tarihsel sorumlulukları ile öncü olmuş kurumları ve potansiyellerini harekete geçirmek için kuruldu. İzmit’teki kültürel etkinliklerin düzensizliği, azlığı, niteliksizliği, birikimsizliği, mekansızlığı, rastlantısallığı, ideolojikliği ve katılımsızlığı hem üreticileri hem de müdavimleri bıkkınlığa sürükledi. Bu yüzden bu platform düzenli, öngörülebilir, katılımcı, planlı, sürekliliği teşvik eden ve etkileşimi artıran bir canlanmayı inşa etmek adına hareket etmek için kuruldu.


        Etkinlikizi.org Kültürel Etkinlikler Platformu neyi amaçlıyor?


        Her düzeyde şeffaf, açık ve öngörülebilir iletişimi artırarak kitlesel ve bireysel motivasyonları olumlu yönde geliştirmeyi amaçlıyor. Kültür sanat aktivitelerinin her düzeyde niteliğini ve niceliğini artırmayı amaçlıyor. Kültür sanat aktivistlerinin bağımsız ve sürdürülebilir nitelikteki çalışmalarının amatör ve yarı-profesyonel bir örgütlenme ile iç içe geliştirilmesini, tanınmasını ve kitlelere dönük projelerin hayata geçirilmesini amaçlıyor. Kitle/Sivil toplum örgütleri içindeki ve dışındaki iletişimi artırmayı, şehrin farklı sosyolojik tabakalarının karşılaşmasını sağlamayı ve bu yüzden de kurumların birikimlerinin disiplinler arası projelerle ile kitleye, kalıcı ve sürekli nitelikte taşınmasını amaçlıyor. Kültür sanat aktiviteleri için eski mekanların rehabilite edilmesinin ve yeni mekanların yaratılmasının önemini göstermeyi amaçlıyor. Kültür sanat aktivistlerinin kolektif öğrenme araçlarını geliştirmeyi amaçlıyor.


        Etkinlikizi.org Kültürel Etkinlikler Platformu nasıl çalışıyor?


        Bu platform 2 temel faaliyetin bireşimi üzerinden tanıtım, yayım ve duyuru yapacaktır. «Göğe bakma durağı» whatsapp haberleşme ağı paydaşlarının; tüm sivil toplum örgütleri, amatör ve yarı-profesyonel topluluklar ve ödeneksiz diğer inisiyatiflerin etkinliklerini derleyerek, belirli bir standart oluşturarak, Etkinlikizi.org sitesi ve sosyal medya araçlarıyla kamuoyuna ulaştıracaktır ve arşivleyecektir. Paydaşlar ↔↔↔ etkinlizi.org ↔↔↔ kamuoyu duyurusu/arşivleme. Etkinlikizi doğrudan kendi planladığı etkinlikleri Etkinlikizi.org üzerinden kamuoyuna duyurucaktır ve arşivleyecektir.


        Etkinlikizi.org Kültürel Etkinlikler Platformunun paydaşları kimler olabilir, neden?


        Sivil toplum örgütleri devlet ya da kamu ortoritesi tarafından yönlendirilmeyen ve fonlanmayan örgütlerdir. Bu örgütler sivil toplumun toplumsal karakterinin ve tarihsel sorumluluklarının geliştirilmesi için ortaya çıkmış modern yapılardır. Hesapverilebilirlik, gönüllülük, kamu faydasını korumak, devletin kamusal siyasal gücüne karşı bireyleri, ötekileri ve toplumsal güçleri kuvvetlendirmek gibi amaçları vardır. Tam da bütün bu gerekçelerle bağımsız kamu otoriteleri olarak vardırlar. Etkinlikizi.org paydaşları yukarıdaki gerekçelerle anti-ırkçı, anti- faşist, anti-cinsiyetci, anti-türcü, seküler ve demokratik tahayyüle sahiptir ve sadece «temel olarak kamu fonlarından ya da ticari faaliyetten» gelir elde ederek etkinlik ürettmeyen, öz-kaynaklı her türlü sivil inisiyatifidir ve örgütüdür.


        Etkinlikizi.org Kültürel Etkinlikler Platformuna nasıl katkı verilebilir ya da platformdan nasıl katkı alabilir?


        Yukarıda ifade ettiğimiz ve süreç içinde daha da artacağını sandığımız kurumlara ve inisiyatiflere düzenlemek istedikleri etkinlikler için belirli bir format verilecek, böylece etkinliklerin duyurulması ve kamuoyunun daha çok katılımın sağlanması imkanlı kılınacaktır. Etkinlikleri birlikte ya da tek tek hazırlamak isteyen inisiyatiflere ve kurumlara, şehrin diğer bileşenlerini de göz önüne alan planlama, program tasarımlama, süreç yönetimi gibi konularda ortaklık imkanı sunulacaktır. Kurumlar ve inisiyatifler hem reel hem de sanal üyelerine Etkinlikizi.org’u ve onun sosyal medya araçlarını takip etmelerini salık verebilir. Ayrıca haftalık kültür sanat bültenini tüm üyelerine duyurabilir. Bu konularda kurumlara Etkinlikizi.org bir protokol karşılığı eğitim verebilir ve sorumluluk alabilir.


        Etkinlikizi.org Kültürel Etkinlikler Platformun paydaşlarının sorumlulukları nelerdir?


        Paydaşlar kültür sanat alanında yapacakları etkinliklerini sürdürülebilir ve katılımcı kılmak istiyorlarsa, kendini bu işlere doğrudan adamış Etkinlikizi.org ile zamanında paylaşımda bulunmalıdırlar ve bu konuda görevli inisiyatif ve kurum temsilcilerini Etkinlikizi.org ile iletişime sokmalıdırlar.


        Etkinlikizi.org Kültürel Etkinlikler Platformu etkinlik maliyetlerini nasıl karşılamaktadır?


        Tüm etkinliklerinin maliyetlerini işin ruhuna uygun nitelikteki kişilerin ve kurumların sponsorluğuyla ve/veya Etkinlikizi.org reel ya da viral mecralardaki yayımlarına reklam alarak gerçekleştirecektir. Ücretli etkinlikler aracılığıyla elde edilen gelirin bir kısmıyla maliyetler karşılanacaktır. Ücretli etkinlikler kurumsal paydaşlarımızın üyeleri için indirimli, kullanacağımız mekanlar için ödemeli ve tamamen etkinliklerin çeşitliliğini ve sürekliliğini sağlayacak şekilde sınırlı bir kar marjı ile fiyatlandırılacaktır. Biletler online olarak doğrudan sitemizden satılacaktır.
Paydaşlarımız

Etkinlikizi.org Göğe Bakma Durağı aracılığıyla Paylaşımları Yapılacak ÖDENEKSİZ ya da YARI ÖDENEKLİ SİVİL TOPLUM ve/ya KİTLE KURUMLARI, TOPLULUKLAR, İNİSİYATİFLER LİSTESİ

KURUM

WEB

Tiyatro Toplulukları

Alternaif Tiyatro- İzmit

 

Oyun İstasyonu- İzmit

www.oyun-istasyonu.com/

www.instagram.com/tiyatrooyunistasyonu/

twitter.com/OYUNISTASYONU

www.facebook.com/groups/oyunistasyonu

Tiyatro İda- İzmit

www.tiyatroida.com

www.facebook.com/Tiyatroida/

twitter.com/tiyatroida

262 Sahne- İzmit

https://tiyatro262.business.site/

Tiyatro Türbülans- İzmit

www.turbulanstiyatro.com/

www.instagram.com/turbulansdogac/

www.facebook.com/turbulansdogac/

Kocaeli Bölge Tiyatrosu- İzmit

www.kocaelibolgetiyatrosu.com/

www.facebook.com/KocaeliBolgeTiyatrosu/

www.instagram.com/kocaelibolgetiyatrosu/

Sanat Atölyeleri

Kara Sanat Atölyesi-İzmit

www.sonrakolektif.com

www.facebook.com/sonrasanatkolektif/

Helikon Çağdaş Sanat Derneği- Bahçecik

 

Fotoğraf Toplulukları

Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK)

www.kask.org.tr/

www.facebook.com/kocaelikask/

Kocaeli Bağımsız FotoğrafçılarTopluluğu (KBFT)

facebook.com/kocaelibagimsizfotografcilar/

Sinema Toplulukları

Kartopu Sinema Topluluğu

 

Psikoloji Toplulukları

Doğa Terapi Evi- Bahçecik

www.dogaterapievi.org/

facebook.com/dogaterapievi/

twitter.com/dogaterapievi

Müzik-Korolar

İç Ses Korosu- İzmit

www.icseskoro.com

facebook.com/icsesmk/

twitter.com/icseskoro

Dernekler/Odalar

Bilimsel Kültürel Araştırmalar Derneği (BİLKAR)- Gebze

www.bilkar.org

www.facebook.com/Bilkar

/twitter.com/bilkar1

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD)- İzmit

https://kyod.org/

twitter.com/kyod_stk

Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA)- İzmit

www.kocaelidayanisma.org

twitter.com/kou_dayanisma

facebook.com/koudayanisma/

Kocaeli Doğa Sporları Derneği (KODOSK)- İzmit

http://www.kodosk.org.tr/

Performans 41 Bisiklet ve Doğa Sporları Klübü- İzmit

performans41.com

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği (KEYAD)- İzmit

keyad.com.tr/

Kocaeli Makine Mühendisleri Odası (MMO)- İzmit

www.mmo.org.tr/kocaeli

Ferahnak Müzik Derneği- İzmit

twitter.com/Ferahnaktmd

facebook.com/ferahnaktmd/

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)- İzmit

izmit@cydd.org.tr

facebook.com/izmitcydd/

Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi-İzmit

komimod.org

facebook.com/mimarlarodasi.kocaelisubesi

Kocaeli Barosu - İzmit

kocaelibarosu.org.tr

Tabipler Odası Kocaeli Şubesi

kocaelitabip.org.tr

twitter.com/kocaelitabip

Kocaeli Doğa ve Hayvan Hakları Savunucuları Derneği (KOHAYDER)

www.kohayder.com

https://www.instagram.com/kohayder41/?hl=tr