Sık Sorulan Sorular

 


Bu platform hangi sivil toplum örgütleri tarafından duyuruldu?

 1. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD)
 2. Türk Mimar ve Mühendisler Odası (TMMOB)
 3. Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği (KKKD)
 4. Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi

 

Bu platform hangi sivil toplum örgütlerinin ve/veya sivil inisiyatiflerinin katılımına açıktır?

Kamusal bilgi üretimine aktif ve düzenli katkı sunma çabası olan, kamu yararı dışında bir amaç gütmeyen, ödenekli bir yapıya sahip olmayan, her tür siyasi çevre ve organizasyonların dışında kalan, özerk, ortak ve nitelikli çalışma üretmeye yatkın, İzmit merkezli her tür kurum ve sivil inisiyatifin ilkesel olarak katılımına açıktır. Fakat nihayetinde karar, bu platformun kurucu örgütleri tarafından ortak bir irade ile gerçekleştirilir.

 

Bu platformun amacı nedir?

 1. Giderek daha fazla yok olan kültürel ve kamusal ortaklık alanlarını yeniden kazanmayı ve kalıcı olarak geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 2. Kamusal alanın toplumsal olarak nitelikli etkileşimini ve yeniden üretimini olanaklı kılarken dinamik, genç ve proje odaklı çalışmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
 3. Ortak etkinlikler planlayan kurumların hem kendi üyeleri ve takipçileri için hem de ilgili toplumsal kesimler için mevcut atıllığı aşacak aktif, katılımcı ve paylaşımcı bir platform kurmayı amaçlamaktadır.

 

Bu platformun ilan ettiği söyleşi dizileri nasıl gerçekleştirilecek?

 1. Bu platform –şimdilik- 3 farklı mekanda söyleşi dizileri gerçekleştirecektir.
 2. Her bir mekanda haftada 1 gün ayda 4 gün, toplamda ise 3 farklı mekan nedeniyle haftada 3 gün ayda 12 gün belirli başlıklardaki söyleşi dizilerini gerçekleştirecektir.
 3. Her söyleşi dizisi kendi içinde tutarlı ve tamamlayıcı olduğu gibi, mekanın büyüklüğüne ve ev sahibi kurumun üye profiline göre başka söyleşi dizileri ile tekrardan uzak ama yine de bir birlerini uyum içinde tamamlanacak söyleşi dizileri içerecektir.
 4. Etkinlik planlama ve önerileri kurumlara ya da platforma doğrudan yapılabilecektir.
 5. Etkinliklere katılmak ya da yeni etkinliklerin planlamasına dahil olmak için platform üye olmak zorunlu değildir.
 6. Etkinlik önerileri platformun matbuu etkinlik formu doldurularak talep edilebilir.
 7. Her söyleşi dizisinin önceden belirlenmiş 3 ya da 4 yürütücüsü olacaktır. Yürütücüler söyleşi programları ile ilgili her tür tasarrufu, etkinliği birlikte yürüteceği ev sahipleri ile birlikte gerçekleştireceklerdir.
 8. Kurumlar, ev sahipliği yaptığı etkinlikler başta olmak üzere, bütün söyleşi programları için kendi üyelerinden birkaç kişiyi yürütme kurulları ile birlikte çalışmaya katmaları
 9. Söyleşi dizileri boyunca ya da farklı zamanlarda oluşan taleplere yönelik olarak, maddi ve katılım koşullarına bağlı olarak atölyeler, tematik konferanslar, sempozyumlar, festivaller vs. planlanabileceği katılımcılara duyurulacaktır.
 10. Her bir söyleşi dizisinin yıllık sorumluları vardır. Davetli konuşmacıyı ve temaları diğer söyleşilerle bakışımlı olarak onlar.

 

Bu platformun sosyal medya çalışmaları nasıl yürütülecektir?

 1. Platformun üyesi her bir kurum kendi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından kendi kurumuna/ üyelerine sorumluluğundaki etkinlikleri duyuracaktır. İsteyen kurumlar diğer etkinlikleri de duyuracaktır.platform –şimdilik- 3 farklı mekanda söyleşi dizileri gerçekleştirecektir.
 2. Oluşturulan ortak web sitesi; org platformu aracılığıyla sosyal medya ağı düzenli olarak duyurulacaktır.
 3. Bütün etkinliklerin haftada iki kez; Pazar ve Pazartesi günü sistemli bir şekilde duyurusu yapılacaktır.
 4. Etkinlik izlenceleri aracılığıyla (blog) ve sosyal medya hesapları aracılığıyla hem sitenin izleyicisi hem de takipçileri artırılarak İzmit’te kültürel hayatın canlılığından ümidini kesmiş olanlara ve etkinliklere katılmak ve organize etmek isteyenlere önemli bir buluşma noktası yaratılmış olacaktır.